Geocultural data Norrtälje

Plats med tradition (21)

1) Avrättningsplats enligt karta, nämnd under nr 25. Den bör havarit belägen på ryggen SÖ om gamla vägen, dock ej […]

Geocultural data Norrtälje

Avrättningsplats (7)

1) Avrättningsplats enligt karta, nämnd under nr 25. Den bör havarit belägen på ryggen SÖ om gamla vägen, dock ej […]

Geocultural data Norrtälje

Stadslager (14)

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under […]

Geocultural data Norrtälje

NORRTÄLJE rådhus

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]

Geocultural data Norrtälje

Byggnad annan (41)

Rådhusbyggnad av timmer i 2 plan, knuttimrad med inbyggda knutar.Panelad med stående brädpanel med ribb på lock. Brutet tak avtegel […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (27)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (26)

Norrtälje kyrka längst till höger i bild, från öster. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (303)

Stensättning, rund, 7-8 m diam och 0,4 m h. Till största delenövermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenarmed gropig och […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (25)

Norrtälje kyrka till vänster nertill i bild, från norr. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (24)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geostory Norrtälje

Norrtäljes äldsta hus

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna. Du står framför den […]

Geostory Norrtälje

Garverierna

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. […]

Geostory Norrtälje

Yllefabriken

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett av Sveriges första helt […]

Geostory Norrtälje

Garveriet

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geostory Norrtälje

Augusta Andersson – Baderska

Jag heter Augusta Andersson, har varit baderska i 18 år, och har haft en hel del berömda personer som badgäster. […]

Geostory Norrtälje

Faktoriet

Här intill, på andra sidan ån, låg Norrtälje gevärsfaktori. Gustav II Adolf hade redan 1620 bestämt att vapenfabriker, så kallade […]