Geocultural data Kungälv

STRANDSKA HUSET

På tomten låg tidigare stadens hospital, en träbyggnad som ödelades vid en brand 1796. Det nuvarande timmerhuset uppfördes strax därefter. […]

Geocultural data Kungälv

Stensättning (127)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Kungälv

Gravfält (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Kungälv

Hög (39)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Kungälv

Boplats (97)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Kungälv

Hög (20)

Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Kungälv

Stensättning (34)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Geocultural data Kungälv

Hög (19)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Geocultural data Kungälv

Hög (18)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Geocultural data Kungälv

Stensättning (32)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.