Geocultural data Kungälv Kungälvs kommun

Stenkrets (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Souldrinker
Vandrare (102)
33
Nuvarande väktare
Souldrinker
Vandrare (102)
23
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kungälv

Översiktsbild över vägg i grustaget. Bildtext: Dösebacka, södra delen av väggen i södra g

Göteborgs naturhistoriska museum

Geocultural data Kungälv

Stensättning (127)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Kungälv

KASTALAKYRKAN

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005: Helt nära platsen för dagens kyrka uppfördes 1969 en vandringskyrka med klockstapel då inflyttningen […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar