Geocultural data Kungälv Kungälvs kommun

Område med fossil åkermark (21)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Souldrinker
Vandrare (102)
33
Nuvarande väktare
Souldrinker
Vandrare (102)
23
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kungälv

Fornlämningsliknande bildning (19)

Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Kungälv

Frikyrka / bönehus /missionshus

Sedan sin tillkomst år 1900 hade församlingen sitt hem vid Västra Gatan i Kungälvs äldsta delar. Tomtutrymmet var emellertid begränsat, […]

Geocultural data Kungälv

Hög (18)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar