Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (2)

Minnessten, 0.9 m h, 1 m br och 0.15-0.25 m tj. På NV sidan ärinhugget: 1923 OBS. Fritexterna är inte […]

Geocultural data Hanaskog

Bytomt/gårdstomt (3)

By/gårdstomt, ca 260×150-400 m (NV-SÖ). Kviinge gamla bytomt enligt 1707 års ägomätningskarta. Tomten är till största delen bebyggd 1993, i […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (5)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Geocultural data Hanaskog

Tremannasten, Gränsmärke

Gränsmärke, granit, 0.6 m h, 0.6 m br vid basen och 0.3 m tj. Påden tämligen släta NV sidan finns […]

Geocultural data Hanaskog

Kalkmålning,

* angående Fjälkingegruppen se Banning K 1976 ff IV s 51 ff

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (4)

Milstolpe kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NÖ-SV) och 0.12 m tj.Avsmalnande upptill med profilerat överstycke. Står i postament,1.8×1.8 […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (3)

Gästgivaresten, kalksten, 0.9 m h, 0.7 m br (NNÖ-SSV) och 0.12 mtj. Avsmalnande och rundad upptill. På Ö sidan är […]

Geocultural data Hanaskog

Kumlebro, Bro

Stenbro, 39 m l (NNV-SSÖ) 6 m br och 5 m h.. Två spann. Byggd avtuktad gråsten. Stenpelare i kanterna. […]