Geocultural data Hanaskog

Boplats (114)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 200×20 (NNV-SSÖ), bestående av gropar och stolphål. Framkom vid arkeologisk utredning år 2016. (RAÄ dnr […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (11)

Block med odlingssten, ca 1 m i diam. Ej övertorvade. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Geocultural data Hanaskog

Hanaskog

Hanaskog är en tätort i Östra Göinge kommun i Skåne län. Hanaskog är egentligen namnet på en stor gård där […]

Geocultural data Hanaskog

Kumlebro, Bro (2)

Stenbro, 39 m l (NNV-SSÖ) 6 m br och 5 m h.. Två spann. Byggd avtuktad gråsten. Stenpelare i kanterna. […]

Geocultural data Hanaskog

Bytomt/gårdstomt (13)

By/gårdstomt, ca 50×50 m. Truedstorps gamla tomt enligt 1707 årsägomätningskarta. Tomten bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1525. OBS. Fritexterna […]

Geocultural data Hanaskog

Ballingstorpsgården (2)

Kviinge 6:2. Byggnadsminne. Kringbyggd, 4-längad gård med boningshuset i N, ladugård/stall i V, loge i S och hönshus samt drängkammare […]

Geocultural data Hanaskog

Dopfunt, (5)

* höjdmåttet inkluderar sekundär fot men exkluderar den låga plinten

Geocultural data Hanaskog

Ballingstorpsgården

Kviinge 6:2. Byggnadsminne. Kringbyggd, 4-längad gård med boningshuset i N, ladugård/stall i V, loge i S och hönshus samt drängkammare […]

Geocultural data Hanaskog

Härd (2)

Boplatslämning, 1 härd, 1.1 m i diam, undersökt och borttagen isamband med VA-schaktning. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Geocultural data Hanaskog

Överförd

Numret registrerat som Sörby sn nr 20, se detta RAÄ-nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (7)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Geocultural data Hanaskog

Kalkugn

Kalkugn, rund, intill 5 m i diam och ca 14 m h. Byggd av tegel.På Ö sidan står årtalet 1873. […]

Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (4)

Minnessten, uppgift om. Enligt P Johnsson: ”Minnessten. En mindresten finnes upprest öster om vägen söder om Kviinge backe. Enperson blev […]

Geocultural data Hanaskog

Fyndplats (12)

Fyndplats för tunnackig, ljusgrå, välslipad flintyxa, 27.5 cm l,6.2 cm be vid eggen, 4.7 cm br vid basen och 3.2 […]

Geocultural data Hanaskog

Västerlövs gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

By/gårdstomt, ca 260×150 m (NÖ-SV). Västerslövs gamla bytomtenligt ägomätningskarta från år 1700. Tomten öde 1993. Äldstaskriftliga belägg enligt DAL: 1367. […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (6)

Milstolpe, granit, 0.6 m h, 0.3 m br och 0.1 m tj. På NÖ sidan ärinhugget: 1/4 M / 1832 […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (7)

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Hanaskog

Stensättning (9)

Stensättning ?, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.15-0.25 m st stenar, enstaka intill 0.5 […]