Geocultural data Godegård

Hästar och trollkunniga kuskar (3)

Vem som helst kan skaffa sig förmågan …

Geocultural data Godegård

Att stämma blod

Fast jag är åtti år, har jag aldrig v…

Geocultural data Godegård

Spökryttare och gastar (3)

Karlarna stod och smidde spik till sjuti…

Geocultural data Godegård

Jättestenarne vid Ulfgryt

Uti Garphytteklint bodde fordom en hiske…

Geocultural data Godegård

Garphytteklint

Till hvad förut är anfördt om jätten…

Geocultural data Godegård

Drängen och jätten i Garphytteklint

En dräng från Österåker var en gång…

Geocultural data Godegård

Svender och glottra

Nära Svennevads bro synas lemningar eft…

Geocultural data Godegård

Thorshammarsbacken

Thorshammaren är ett beryktadt spökst?…

Geocultural data Godegård

Fyndplats (5)

Fyndplats för 1 skafthålsyxa av grönsten, 11,2 cm l, 6,1 cm br och 4,4 cm tj. Björklund, S & Sillén, […]

Geocultural data Godegård

Fornlämningsliknande lämning

Rest sten, nu liggande, granit, 0,5 m l, 0,3 m br och 0,1 m tj.Ingen inskription. Tidigare upptagen som vägsten. […]

Geocultural data Godegård

Lägenhetsbebyggelse (2)

Husgrund av oklar utsträckning. Enstaka grundstenar och rester av skorstensröse synliga. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller […]

Geocultural data Godegård

Ristning, medeltid/historisk tid

Block med ristning, granit, 1 m l, 0,4-0,6 m br och 0,4 m h. Påden NÖ delen är följande inskription […]

Geostory Godegård

Svenskt Porslinsmuseum

Superkargörerna på Ostindiska kompaniet; Jean Abraham Grill med söner, reste bland annat till Kina. Därav har Godegårds säteri Sveriges största […]

Geostory Godegård

Godegårds säteri

Godegård är ett gammalt brukssamhälle. Här utvanns järn och det smiddes spik. Säteribyggnaden som den ser ut idag stod färdig […]