Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (2)

Baksidan av stenen. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (2)

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Danmark

Runristning (8)

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka

Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot […]