Geocultural data Medevi Brunn Motala kommun

Wolfrathska Byggningen Generalsbyggningen

Bebyggelseregistret
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

Byggnad Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
Bitta
Vandrare (200)
17
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Medevi Brunn

Medevis stadsplan

22 januari 1693 var stadsplanen över Medevi fastställd av änkedrottningen. Park och byggnader anlades enligt renässansens och barockens planideal med […]

Geocultural data Medevi Brunn

ALLMÄNNA LASARETTET

Building 1990s

Geocultural data Medevi Brunn

Grindbyggningen

Byggnad 1900-tal

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar