Geocultural data Varberg Varbergs kommun

VARBERGS RÅDHUS

Bebyggelseregistret

Beskrivning

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhusbyggnaden är uppförd i två våningar och fasaden är klädd med två olika gula tegelsorter. Sockeln är klädd med granitplattor. Torgfasaden har byggts av gult tegel av Flensburgstyp och gavelpartiet i verblendertegel. Även krönet på mittpartiet mot torget har utförts i verblendertegel. Taket har fått en valmad sadelform och täckts med brun plåt. Huvudentrén mot torget är förlagd till en svagt utskjutande mittrisalit. Det är en trären pardörr med rundbågigt överljus. Risalitens avslutning har utformats som en trappgavel med krenelerat krön och ett urverk. Runt byggnaden löper en utkragad takfotsfris. Våningarna avdelas med en mittgesims av bandflätad typ. Hela byggnaden visar drag av medeltidsromantik. Byggnaden genomgick under 1999 en renovering på grund av problem med fukt. Vilken funktion som byggnaden får efter renoveringen är oklart. Den forna rådhusrättens sal var belägen på andra våningen mot torget (Varbergs kommun, kommunarkivet, odaterade ritningar). De rum som anslöt till sessionssalen användes av magistrat och rådhusrätt. Även stadsfullmäktiges sessionssal låg på andra våningsplanet, men i den byggnadskropp som sträcker sig utmed Bäckgatan. I bottenvåningen fanns telegrafstation, sprutbodar, polis och bank. Ritningar finns på Stadsbyggnadskontoret i Varberg. KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-09-23 F d rådhus uppf 1865, ark F J Heilborn. Exteriört mkt ursprunglig i medeltidsromantisk tegelarkiektur. Stadshistoriskt ovärderlig och omistlig för torgmiljön.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Björn Ahnlund
  • Henrik Borg
  • Björn Ahnlund
  • Henrik Borg

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3054)
1144
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Bostadshus (34)

”Lundquistska huset” uppf 1769 som ett av stadens första stenhus. Nuv putsfasad fr 1866.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (78)

Uppf 1923 i klassicistisk stil. Välbevarad exteriör.

Geocultural data Varberg

Skolbyggnad (5)

Campus Varberg. ”Högskoleannex” Ark: Pyramiden arkitekter AB. 2003

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar