Geocultural data Tyringe Hässleholms kommun

Vägmärke (96)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Milstolpe, sten, 1 m h, 0.55 m br (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m tj.Avsmalnande uppåt. Profilerat överstycke. Avslagen och hopfogadmed cement varvid inskriptionen,som bör finnas på denna sida, hardolts. Inskriptionen är troligen 1/2. Förstärkt i NÖ sidan medcement och sten. Postament, 2x2 m (NÖ-SV) och intill 1.1 m h.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4109)
1480
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (118)

By/gårdstomt ca 70×40 m (Ö-V). Tyringes gamla tomt enligt kartafrån 1818. Tomten är bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1361.

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (119)

By/gårdstomt,ca 60×50 m (Ö-V). Tyringes gamla tomt enligt kartafrån 1818. Tomten är bebyggd 1993. Se även Raä 121.

Geocultural data Tyringe

Tvärskogs kapell

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar