Geocultural data Tyringe Hässleholms kommun

Bytomt/gårdstomt (105)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

By/gårdstomt, ca 90x50 m (N-S). Vedhygges gamla tomt enligt kartafrån 1711. Tomten är fotbollsplan 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1584.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4109)
1480
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Tyringe

TYRINGE KYRKA

Byggnad Odaterad

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (107)

By/gårdstomt, ca 150×70 m (Ö-V). Tyringemöllas gamla tomt enligtkarta från 1711. Tomten är bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1614.

Geocultural data Tyringe

Fyndplats (130)

Lösfynd, bestående av 1 flintyxa, funnen på gårdens ägor. Var yxannu förvaras är okänt, pga att ägarinnan dog 1992/93.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar