Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Vägmärke (57)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Milstolpe, sandsten, 0,65 m h, 0,3-0,45 m br (NNÖ-SSV), avsmilnande upptill och 0,15 m tj. Profilerat överstycke. På Ö sidan är inskriften:141764Stenen är numera fastgjuten i ett rektangulärt postament av gråsten, 0,6 m l (N-S), 0,3 m br och 0,25 m h. Stenen har enligt ortsbefolkningen flyttats något från sin urspungliga plats.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (5)

Träd med namn, alm, 1 m i diam och ca 6 m h. Trädet kallas av ortsbefolkningen för ”Ensamma trädet”, […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Fossil åker (41)

Fossil åker, ca 65×35 m N-S), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 5 röjningsrösen. De är oregbundna 3-5 m st, […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (81)

Boplats, ca 150×30-50 m (NV-SÖ). I den öppna åkerytan påträffadessparsam till måttlig förekomst av flintavslag, flintspån, bränd flinta samt skörbränd […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar