Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Telegrafstation och televerk

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Televerkets ursprungliga hus i kvarteret Jericho uppfördes 1910-12 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson (1860-1936). Byggnaden är uppförd i 4-5 våningar och har fasader av brunt tegel med betydande inslag av huggen granit. Båda fasaderna har framspringande sidorisaliter, en våning lägre, med rundade hörn. De indragna mittpartierna begränsas från gatan av dekorativt utformade järnstaket med stenstolpar. Huvudfasadens mot Jakobsbergsgatan är rikare utformat med lyktor på ömse sidor om ingången och televerksemblem inhugget i varje stolpe. T.h. är en sektion av staketet borttaget och en garageport i sen tid upptagen. Huvudportalen är stickbågig med omfattning av huggen sten och baldakinartad överdel med två små riksvapen inhuggna. Själva dörrarna är moderna. Ovanför ingången är in inskriftstavla med texten "Uppfört för Kongl: telegrafverket under åren 1910-1912". Där ovanför är televerksemblemet samt överst en fronton prydd med stora riksvapnet inom lagerkrans, skulpterat i granit. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21 , Dnr 221-95-6915

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ziggyy s
Scout (60)
19
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (73)

Gårdshus med ateljévåning. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (280)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (110)

Byggnad Odaterad

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar