Geocultural data Örebro Örebro kommun

Svartbok (2)

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

De' va e Hinnersmässå, å förr i tin ...

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

Mor i Klevetorpet och Bergfrun i Lerbäck

Nära intill Klefveberget i Lerbäcks so…

Geocultural data Örebro

Ben av ben obränt (3)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Örebro

Kloster (2)

Lämningar efter kloster, plats för. Vid grävningar 1847påträffades, ca 30 m N om hörnet av Gamla gatan ochJärnvägsgatan, grundmurarna till […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar