Geocultural data Stockholms kommun Odefinierad

Stensättning (270)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning, närmast rektangulär 7x5 m (Ö-V) och 0,3-0,7 m h.Övertorvad och övermossad. Mittblock ca 2x1,5 m (Ö-V) och 0,3 mh. Tendens till mittförhöjning med kantkedja? 0,2-0,4 m h av0,3-0,5 m l stenar. Yttre kantkedja 0,2-0,7 m h av 0,5-1,2 m lstenar varav flera kantställda. Omedelbart S om nr 1 är: 2) Reststen, klumpformig 1,1 m h, 1,1 m br (80-280 cg) och 0,6 m tj.Möjligen ursprungligen ingående i den yttre kantkedjan på nr 1,då denna anläggning har några oklar form och begränsning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (14)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Apoteket Nordstjernan

Den här sidan handlar om apoteket i Stockholm, för apoteket i Göteborg, se Apoteket Nordstjärnan, Göteborg. Apoteket Nordstjernan, senare Apoteket […]

Geocultural data Stockholms kommun

Kista

Mot S. E4 nedtill i bild. Till vänster Kymlingelänken (väg 279). Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar