Geocultural data Laxbro Hässleholms kommun

Stensättning (20)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensättning?, rund, 5 m i diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.1-0.3m st stenar. I mitten en grop, 1 m i diam och 0.3 m dj.Röjningssten är påförd anläggningen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Kant av flack moränhöjd. Åkerimpediment. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Laxbro

Hög (14)

1/Stensättning?, oregelbundet rund, 7-8 m i diam och 0.5 m h.Fyllning av 0.2-0.45 m st stenar. Sannolikt röjningssten. Ca 30m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar