Geocultural data Laxbro Hässleholms kommun

Hög (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Stensättning?, oregelbundet rund, 7-8 m i diam och 0.5 m h.Fyllning av 0.2-0.45 m st stenar. Sannolikt röjningssten. Ca 30m NNÖ om nr 1 var: 2/Hög, ca 7 m i diam och 1 m h. Mittgrop,upptagen på 1880-talet, varvid påträffades en lerurna medbrända ben. Idag helt borttagen, sannolikt i samband medgrustäkt, vilken pågick kring 1930. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, dnr 3957/1928 (NN Storm) + dnr 4604/1928 (F Hansen) +2507/1930 (P Johnsson); Överkorsas av stengärdesgård och 15 m NNÖ om brukningsväg. Kant av flack sandplatå. Åker. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3027)
1136
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Laxbro

Stensättning (20)

Stensättning?, rund, 5 m i diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.1-0.3m st stenar. I mitten en grop, 1 […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar