Geocultural data Aska Hässleholms kommun

Stensättning (19)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Stensättning, rund, 17 m i diam och 0.3 m h. Övermossadfyllning av 0.15-0.35 m st, rundade stenar. Ställvis antydan tillkantkedja, 0.2-0.3 m h, av 0.5-0.6 m l stenar. V omanläggningens centrum är en förhöjning, 2 m i diam och 0.2 m h.2 m NNV om nr 1 är: 2/Stensättning, närmast rektangulär, 7x6m (NÖ-SV) och 0.2-0.3 m h. Övermossad fyllning av 0.2-0.4 m ststenar, i kanten någon enstaka större. 1 m NV om nr 2 är:3/Stensättning, rund, 5 m i diam och 0.3 m h. Övermossad fyllningav 0.2-0.3 m st stenar. I NNÖ kanten ett block, 1x0.5 m (NV-SÖ)och 0.2 m h. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Krön av moränplatå. Skogsmark (ek och bok). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Vandrare (1305)
376
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Aska

Stensättning (22)

Stensättning?, närmast kvadratisk, 5×5 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m h.Fyllning av 0.3-0.4 m st stenar. Omedelbart utanför anläggningensV kant är […]

Geocultural data Aska

Hällristning (29)

Skålgropsförekomst, enligt 1973 års inv. i block, 1.6 m i diamoch 0.35-0.65 m h, bestående av 11 skålgropar, 4-6 cm […]

Geocultural data Aska

Stensättning (23)

1/Stensättning, rund, 5 m i diam och 0.3-0.4 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar. Kantkedja (?) […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar