Geocultural data Aska

Blästbrukslämning (13)

Slaggförekomst. Vid 1973 års inventering anges att markägaren härhittat slagg (en bit togs tillvara för analys vid inv. 1973).Området ej […]

Geocultural data Aska

Stensättning (23)

1/Stensättning, rund, 5 m i diam och 0.3-0.4 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar. Kantkedja (?) […]

Geocultural data Aska

Hällristning (29)

Skålgropsförekomst, enligt 1973 års inv. i block, 1.6 m i diamoch 0.35-0.65 m h, bestående av 11 skålgropar, 4-6 cm […]

Geocultural data Aska

Hög (15)

1/Stensättning, rund, 7 m i diam och 0.5 m h. Övertorvad. Imitten en grop, 0.5 m i diam och 0.2 […]

Geocultural data Aska

Stensättning (22)

Stensättning?, närmast kvadratisk, 5×5 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m h.Fyllning av 0.3-0.4 m st stenar. Omedelbart utanför anläggningensV kant är […]

Geocultural data Aska

Stensättning (19)

1/Stensättning, rund, 17 m i diam och 0.3 m h. Övermossadfyllning av 0.15-0.35 m st, rundade stenar. Ställvis antydan tillkantkedja, […]