Geocultural data Nybygget Vallentuna kommun

Röse (55)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Nybygget

Kolningsanläggning

Kolbotten, 10 m diam och 0,5 m h, omgiven av gropar eller ränna,1,5 m br och 0,3-0,4 m dj. Beväxt […]

Geocultural data Nybygget

Stensättning (261)

Stensättning, rund 6 m diam och 0,1-0,2 m h. Lätt övermossadfyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Mittblock, 1 m st. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar