Geocultural data Nybygget

Röse (55)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Nybygget

Stensättning (261)

Stensättning, rund 6 m diam och 0,1-0,2 m h. Lätt övermossadfyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Mittblock, 1 m st. […]

Geocultural data Nybygget

Kolningsanläggning

Kolbotten, 10 m diam och 0,5 m h, omgiven av gropar eller ränna,1,5 m br och 0,3-0,4 m dj. Beväxt […]