Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Röse (47)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Röse?, 9 m diam och 0,7 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6m st stenar. Kantkedja?, 0,3-0,4 m h av 0,3-0,7 m l stenar. Imitten grop, 1 m diam och 0,3 m dj. En del sten utslängd åt N,och V om fornlämningen har en del odlingssten lagts upp. Högstosäker fornlämning. Stenen är övervägande grov och verkar liggalöst på nuvarande yta utom säkert lagd kant. Kan sannolikt varauppkört, ovanligt regelbundet odlingsröse. Ca 50 m Ö 20cg S omfornlämningen ligger i en glänta en rund, stensättningsliknandelämning, 7 m diam och0,4 m h, troligen röjningsröse, dockfornlämningsliknande profil i S delen. I N saknas dock fyllning Nom tvåblock. I terrängen finns sannolikt flera röjningsrösen,bl.a. ligger ett mellan de två ovannämnda. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine, exhaust pipe

Sound from exhaust pipe recorded outside factory. This large diesel-driven hot bulb engine was built and installed at the Pythagoras-Drott […]

Geostory Norrtälje

Norrtäljes äldsta hus

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna. Du står framför den […]

Geostory Norrtälje

Färghandlare Nordströms museum

Målargesällen Carl Axel Nordström kom på 1800-talet till Norrtälje. Där fann han den unga Julia Ekman. De gifte sig och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar