Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Röse (47)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Röse?, 9 m diam och 0,7 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6m st stenar. Kantkedja?, 0,3-0,4 m h av 0,3-0,7 m l stenar. Imitten grop, 1 m diam och 0,3 m dj. En del sten utslängd åt N,och V om fornlämningen har en del odlingssten lagts upp. Högstosäker fornlämning. Stenen är övervägande grov och verkar liggalöst på nuvarande yta utom säkert lagd kant. Kan sannolikt varauppkört, ovanligt regelbundet odlingsröse. Ca 50 m Ö 20cg S omfornlämningen ligger i en glänta en rund, stensättningsliknandelämning, 7 m diam och0,4 m h, troligen röjningsröse, dockfornlämningsliknande profil i S delen. I N saknas dock fyllning Nom tvåblock. I terrängen finns sannolikt flera röjningsrösen,bl.a. ligger ett mellan de två ovannämnda. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

RÅDHUSET (3)

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]

Geostory Norrtälje

Garverierna

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. […]

Geostory Norrtälje

Societetsparken

Norrtälje som kurort

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar