Beskrivning

Raoul Wallenbergs torg är ett torg beläget vid Nybroplan i centrala Stockholm, uppkallat efter den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. Under 1950- och 1960-talen gick SAS silvergrå flygbussar från den här platsen till Bromma flygplats. För detta ändamål hade det uppförts speciella väntehallar, så kallade flygpaviljonger. Under byggnationen hade man emellertid inte fått lov att hugga ner ett pilträd som växte på platsen, vilket föranledde arkitekten att rita paviljongerna med pilträdet kvar som växande ur taket. Idag finns varken flygpaviljongerna eller pilträdet kvar. I början av 1990-talet tillsattes en jury, med Per Wästberg som ordförande, för att utse ett minnesmärke över Raoul Wallenberg på platsen. I oktober 1998 beslutade juryn att utse den danska konstnären Kirsten Ortweds förslag Till Raoul Wallenberg, som vinnande. Minnesmärket, som består av tolv sfinxliknande stenskulpturer som är gjutna i brons, samt Raoul Wallenbergs namnteckning (också denna i brons), invigdes den 24 augusti 2001 av Kung Carl XVI Gustaf. I juni 2006 uppfördes ytterligare ett minnesmärke på platsen, Vägen, utfört av arkitekterna Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall på beställning av Judiska församlingen och Stockholms stad. Detta består av ett stenklot med inskriptionen "Vägen var ofta rak där judar fördes bort för att dödas", från vilket en stenlagd väg med järnvägsspår till Stora synagogan i Stockholm. På evenemangsytan tillåts endast kulturella evenemang. Inga evenemang vars syfte är att marknadsföra en produkt eller ett företag tillåts. Det hålls en ceremoni på torget på Förintelsens minnesdag den 27 januari varje år.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (4964)
186
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Skolbyggnad (29)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (73)

Gårdshus med ateljévåning. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (149)

I början av 1670-talet förvärvade överståthållare Axel Sparre marken och lät uppföra ett stadspalats på tomten ritat av Nikodemus Tessin […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar