Geocultural data Motala Motala kommun

Radiomast / radiotorn

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Vargolle
Scout (27)
8
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Motala

Fornlämningsliknande lämning (17)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Motala

Område med fossil åkermark (8)

Område med fossil åkermark, ca 240×210 m (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är 2,5-5 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar