Geocultural data Motala

Fornlämningsliknande lämning (17)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Motala

Område med fossil åkermark (8)

Område med fossil åkermark, ca 240×210 m (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är 2,5-5 m […]