Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Posthus och poststation (2)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Posthuset på fastigheten Guldfisken 2 uppfördes år 1947 och är till vissa delar ett välbevarat exempel på den omsorg postverket vid denna tid lade ner på sina nya posthus. Arkitekten Lars-Erik Lallerstedt skapade här ett posthus som kan betraktas som hans mest originella. Varje detalj utformades med största omsorg för att både vara funktionellt och vackert. Posthallens interiör med den hästskoformade kassadisken i grön marmor tillsammans med rummets övriga utformning i trä håller en mycket hög klass. Posthuset ligger på Södra Esplanaden, väl synligt från Kvarnholmen och bidrar väsentligt till stadsbilden med sin karaktäristiska siluett och fri placering. Byggnaden förklarades för statligt byggnadsminne 1994-01-20, men övergick till byggnadsminne enligt Kulturminnelagen 1995-03-08. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kalmar län, 1995-03-08

Heritage Hunter

Första upptäckare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
12
Nuvarande väktare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
20
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Kokgrop

Kokgrop, påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2016. Ingen ytterligare beskrivning. (RAÄ dnr. 3.4.2-2759-2016)

Geocultural data Kalmar

KALMAR TINGSRÄTT

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Tingshuset utgörs av tre sammanfogade byggnadskroppar som är ordnade i en u-form. Huskroppen […]

Geocultural data Kalmar

Avrättningsplats

En historisk karta över Kalmar stadsjordar från 1650 avbildar på angiven plats en avrättningsplats. Kartan avbildar här tre pelare med […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar