Geocultural data Frösunda Solna kommun

Övrigt (39)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Lings grav, inom privat begravningsplats. Lings grav markeras aven rest sten, stående i en rund jordfylld sockel. Stenen är 3,5 mhög 1,20 m br och ca 0,4 m tjock. Stensockeln är ca 0,3 m hög ochär ca 3 m hög och är ca 3 m i diam. Området är inhägnat medståltrådsstaket och oxelhäck. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Frösunda

VÄSTRA KOPPARTÄLTET

Koppartälten uppfördes 1787-88 enligt L.J. Desprez ritningar. De avsågs till gardeslogement, med de romerska härlägren som förebild, och består av […]

Geocultural data Frösunda

FÅRSTALLET

Byggnad 1800-tal

Geocultural data Frösunda

Carport

Byggnad 1900-tal

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar