Geocultural data Frösunda

Övrigt (39)

Lings grav, inom privat begravningsplats. Lings grav markeras aven rest sten, stående i en rund jordfylld sockel. Stenen är 3,5 […]

Geocultural data Frösunda

VÄSTRA KOPPARTÄLTET

Koppartälten uppfördes 1787-88 enligt L.J. Desprez ritningar. De avsågs till gardeslogement, med de romerska härlägren som förebild, och består av […]