Geocultural data Funnarp Hässleholms kommun

Område med fossil åkermark (9)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 1100x600m (NÖ-SV). I området är ca 500 röjningsrösen, närmast runda, i allmänhet 2-5 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I ett skadat röjningsröse, markerat på fotokartan, påträffades rikligtmed skärvsten och 4 bitar keramik.Den SV delen av området är beväxt med tät granplantering och svårrekognocerad. De rösen som påträffades i denna del är skadade av hyggesplöjning. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Krön och SV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (blandskog). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mats A
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar