Geocultural data Funnarp

Område med fossil åkermark (9)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 1100x600m (NÖ-SV). I området är ca 500 röjningsrösen, närmast runda, i allmänhet 2-5 […]