Geocultural data Smedeboda Hässleholms kommun

Område med fossil åkermark (7)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 140x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 13 terrasserade åkerytor och 10 röjningsrösen.Åkerytorna är 20-50 m l (N-S) och 8-20 m br, begränsade av terrasskanter, 0,2-1,5 m h, med måttlig-riklig inblandning av sten, 0,2-0,5 m st. Åkerytorna är tämligen röjda från sten.Röjningsrösena är 3-5 m i diam och 0,3-0,4 m h, övertorvade. Någraär belägna på åkerytorna, men de flesta finns i terrasskanterna. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Krön och svaga NÖ-SV-sluttningar av markant höjdparti. Moränmark.Skogsmark (bokskog). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (1605)
713
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Smedeboda

Vägmärke (22)

Milstolpe, tuktad kalksten, 1,24 m h, 0,7 m br vid basen (Ö-V) och 0,15 m tj. profilerat överstycke. Milstolpen lutar […]

Geocultural data Smedeboda

Område med fossil åkermark (6)

Fossil åkermark, 40×30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 13 röjningsrösen, runda, 2-4 m i diam och 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,4 […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar