Geocultural data Smedeboda

Vägmärke (22)

Milstolpe, tuktad kalksten, 1,24 m h, 0,7 m br vid basen (Ö-V) och 0,15 m tj. profilerat överstycke. Milstolpen lutar […]

Geocultural data Smedeboda

Område med fossil åkermark (7)

Fossil åkermark, ca 140×50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 13 terrasserade åkerytor och 10 röjningsrösen.Åkerytorna är 20-50 m l (N-S) och […]

Geocultural data Smedeboda

Område med fossil åkermark (6)

Fossil åkermark, 40×30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 13 röjningsrösen, runda, 2-4 m i diam och 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,4 […]