Geocultural data Häglinge Hässleholms kommun

Område med fossil åkermark (32)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 650x100-250 m (ÖNÖ-VSV), bestående avåkerytor med ca 200 röjningsrösen. Dessa är vanligen 3-6 m i diamoch 0.2-0.7 m h, delvis övertorvade. Några terrassartadeformationer i områdets mellersta och Ö delar är 1-1.5 m h.Inom området finns raä nr 43, gravar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar