Geocultural data Häglinge

Område med fossil åkermark (32)

Fossil åkermark, ca 650×100-250 m (ÖNÖ-VSV), bestående avåkerytor med ca 200 röjningsrösen. Dessa är vanligen 3-6 m i diamoch 0.2-0.7 […]