Geocultural data Ljungen Hässleholms kommun

Område med fossil åkermark (24)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 200x110 m (NÖ-SV), bestående av ett 30-talröjningsrösen. Dessa är delvis övermossade, 2-5 m i diam och0.2-0.4 m h, av 0.15-0.4 m st stenar. Rösena är sannolikt avvarierande åldrar. Området belamrat med ris efter avverkning.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3009)
1132
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar