Geocultural data Ljungen

Område med fossil åkermark (24)

Fossil åkermark, ca 200×110 m (NÖ-SV), bestående av ett 30-talröjningsrösen. Dessa är delvis övermossade, 2-5 m i diam och0.2-0.4 m […]