Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Område med fossil åkermark (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röjningsröseområde, ca 140x60 m (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 1,5-3 m diam och 0,2-0,5 m h, av 0,1-0,4 m st stenar, delvis övermossade. Några röjningsrösen har påförts större stenar efter senare tids röjning. Äldre beskrivning: Fossil åkermark, ca 80 x 40 m (SV-NÖ), bestående av ett 10-tal röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 1-3 m diam och 0,2- 0,5 m h. På vissa rösen ligger större stenar efter senare tids röjningar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplatsområde (19)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 35m diam, bestående av 1 långhus, 3 härdbottnar och 14 stolphål och 1 grop. Vid […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (13)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 150 m. Murarna är 0,5 – 0,8 m br […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (78)

Boplats? Enstaka flintavslag påträffades i åkern vid inv.tillfället.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar