Geocultural data Hågnarp Hässleholms kommun

Obestämbar (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Linbastu, 6,5x7,5 m (Ö-V), gråsten och jordgolv, med brydestuga,6,5x6,5 m.Linbastun är intakt med väggar, valv och eldstadsfundament (det sistnämnda till stora delar återuppbyggt av byalaget).Av brydestugan finns stenmurar, 1-1,6 m h, i N och S bevarade,På skifteskartan år 1836 finns en byggnad inritad, som skulle kunna vara linbastun. Byggnaden omnämns som malttorka. Bastun renoverades 1988-89. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. S Svensson i V Göinge Hembygdsför. årsbok 1990. Tomtmark. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kutte
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar