Geocultural data Hågnarp

Obestämbar (2)

Linbastu, 6,5×7,5 m (Ö-V), gråsten och jordgolv, med brydestuga,6,5×6,5 m.Linbastun är intakt med väggar, valv och eldstadsfundament (det sistnämnda till […]