Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Minnesmärke (15)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Minnessten, Flyttblock i granit, 1,5 m h, 2,3 m br (SO-NV), 1,2 m tj. I den mot NO vända sidan en huggen inskription: "T (?) ANGEN AN 1 AN D ÅR MDCCCLXXXI.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Tomster
Scout (3)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (242)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (231)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (84)

En permanent flygplats i Stockholm var föremål för statliga och kommunala utredningar under hela 1920-talet. Den långa utredningsprocessen ledde till […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar