Beskrivning

Kvarteret Fotangeln ligger inom kulturreservatet Mariaberget östra på Södermalm i Stockholm. Bebyggelsen i kvarteret bedöms av Stadsmuseet i Stockholm ha "synnerligen höga kulturhistoriska värden" respektive är "särskilt värdefullt från historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Stenbockens byggnader ägs och förvaltas av kommunägda AB Stadsholmen. Kvarteret består idag av tre fastigheter: Fotangeln 1, 3 och 5.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4109)
1480
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (8)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Anna Sterkys minne

Anna Sterkys minne är en skulptur på Norra Bantorget i Stockholm. Den dubbelsidiga bronsrelieffen till minnet av Anna Sterky restes […]

Geocultural data Stockholms kommun

Fornlämningsliknande lämning (56)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar