Beskrivning

? ?

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Jensa
Upptäckare (2048)
57
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (94)

Minnessten, huggen, röd granit, 1,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och0,5 m tj. På ÖNÖ sidan är inhuggen texten: […]

Geostory Norrtälje

Garveriet

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geocultural data Norrtälje

Norrtelge d. 14 Juli 1871.

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Norrtelge den 14 juli 1871, 12 sidor. Society of Swedish Literature in Finland

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar