Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Husgrund, historisk tid (7)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bebyggelselämning, rektangulär, (N-S), som enligt historiskt kartmaterial anges som torkhus. Belägen enligt samma kartmaterial intill jordbruksmark.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
12
Nuvarande väktare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
20
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Plats med tradition (5)

1) Husgrund med tradition, uppgift om. Enligt 1930 års inv skalldet ungefär där markering har skett på fotokonceptkartan finnasrest av […]

Geocultural data Kalmar

Fartygs-/båtlämning (10)

Status: Vraket skvallrar om att fartyget har varit kraftigt konstruerat. Bärgning: Hösten 1988 påträffade medlemmar i dykarklubben Kalmarsund lämningar av […]

Geocultural data Kalmar

Norra Kapellet

Beläget på Norra kyrkogården. Kapellet ritades av J. F. Olson och stod klart 1911. Byggnaden är utförd i historiserande stil […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar