Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Husgrund, historisk tid (7)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bebyggelselämning, rektangulär, (N-S), som enligt historiskt kartmaterial anges som torkhus. Belägen enligt samma kartmaterial intill jordbruksmark.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
12
Nuvarande väktare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
20
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Kalmar Stadsmiljö

Korsningen Larmgatan och Ölandsgatan. Återfotografering av bild nr DB0883.

Geocultural data Kalmar

Hantverkshuset-2012-07-16

Hantverkshuset i Kalmar Wikimedia Commons Community

Geocultural data Kalmar

Sabel m/1889

Sabel m/1889 för manskap vid Wendes artilleriregemente vid 8:e batteriet. Nr. 32 Delar: Balja Militärt förband: Smålands artilleriregemente A 6 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar