Geocultural data Västanvik Motala kommun

Husgrund, historisk tid (51)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Bebyggelselämning inom ett område av 40x30 m (N-S) är 1 husgrund8x5 m. Husgrunden består av en övertorvad stenfot 0,5-0,1 m h avenstaka synliga 0,5-0,1 m h och 0,2-0,3 m l stenar. I N delen ärrest av spismur 3-4 m i diam och 1 m h. Synliga, tegelrester i ytan. Beväxt med 1 ovan samt 5-tal mindre lövträd samt sly. Inom området finns flera fruktträd samt trädgårdsväxter. Ö om husgrunden är i N-S stenmur. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Svag SV sluttning av moränvägg. Hagmark. Swedish National Heritage Board

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Yeoldelloyd
Scout (3)
1
Nuvarande väktare
Yeoldelloyd
Scout (3)
1
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar