Geocultural data Västanvik

Husgrund, historisk tid (51)

Bebyggelselämning inom ett område av 40×30 m (N-S) är 1 husgrund8x5 m. Husgrunden består av en övertorvad stenfot 0,5-0,1 m […]