Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Hög (27)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hög, ca 4 m diam och ca 0,4 m h. Beväxt med ett lövträd. Går ejatt urskilja eller särskilja bland flera flacka förhöjningar påden lilla bergryggen. Tätt beväxt med lövsly och slånbär. KIAFädre vägbank. Bör vårdas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (141)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus med lokaler

År 1883 lät Notini uppföra huset mot David Bagares gata åt sig och sin familj. År 1889 uppfördes ytterligare ett […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (220)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar