Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Hantverkslokal

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Barnrikehus byggdes med statliga lån för "mindre bemedlade barnrika familjer". Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala utredningen som kom 1935. Lånen gavs till kommunerna mot att de i egen regi eller genom bostadsbolag uppförde bostadshus för barnrika familjer. Bostadsbolagen fick även bidrag för att kunna reducera hyrorna. Ett av villkoren för lånen var att lägenheterna skulle ha en minimistandard om två rum och kök samt varm- och kallvatten. Barnen skulle ha tillgång till lekplatser och i de större kvarteren skulle daghem finnas. 1947 ändrades de statliga låne- och bidragsreglerna och byggande av särskilda barnrikehus upphörde. Mellan åren 1936 och 1948 färdigställs 12 100 lägenheter i barnrikehus i landet. I Stockholm uppförde de allmännyttiga bostadsbolagen AB Familjebostäder och AB Stockholmshem barnrikehus mellan åren 1935 och 1947. De första barnrikehusen stod färdiga i oktober 1936 i Kristineberg, i. kvarteret Humlan 5 i Hammarbyhöjden och i kvarteret Körsbärskärnan på Östermalm. Byggandet av barnrikehus var intensivt åren före andra världskriget och 1939 hade AB Familjebostäder byggt 324 bostäder och AB Stockholmshem 1641. Stockholmshems byggnadsverksamhet var fram till 1943 helt inriktad på renodlade barnrikehus. Bostäder för barnrikafamiljer mfl, AB Stockholmshem, Stockholm 1939 Haste Hans, Barnrikehus- ett kapitel i svensk bostadspolitik, Familjebostäder, Stockholm 1986 Stockholmshem 1937-1987, Stockholm 1987

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Mauro Rongione
  • Mauro Rongione
  • Mauro Rongione

Heritage Hunter

Första upptäckare
Åsa Nordin
Scout (21)
6
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (241)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (234)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Kiosk

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar