Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Hägnadssystem (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hägnadssystem, bestående av 11 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 1900 m. Stenmurarna är 0,4-2 m br och 0,4-1,2 m h. I hägnadssystemet är det både enkelmurar och dubbelmurar. Två stenmurar är belägna i nuvarande traktgränser.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (20)

Hägnadsvall, ca 330 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,8 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplatsområde (15)

Boplatsområde, ca 550-30-280 (SSV-NNÖ). Delundersökt. Inom markerat område påträffades måttligt med keramik och flinta. Här finns också rikligt med skörbränd […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Färdvägssystem

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 180 m. Dessa är 1-2 m br och 0,1-0,7 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar