Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Hägnadssystem (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hägnadssystem, bestående av 11 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 1900 m. Stenmurarna är 0,4-2 m br och 0,4-1,2 m h. I hägnadssystemet är det både enkelmurar och dubbelmurar. Två stenmurar är belägna i nuvarande traktgränser.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnad (23)

Hägnadsvall, ca 110 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,8 m h.

Geocultural data Ängelholms kommun

Bytomt/gårdstomt (64)

By/gårdstomt, ca 110×80 m (Ö-V), utsträckning enligt karta från 1720. Tomten är obebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL:år 1624.

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (61)

Boplats, ca 110 x 60 m (N-S). I området påträffades sparsam förekomst av flintavslag och bränd flinta. Vid inventeringstillfället var […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar