Beskrivning

Från att ha varit ett litet gruvsamhälle växer Herräng under 1900- talets första år till ett modernt samhälle I Östhammarstidning fanns det anledning att uppmärksamma ortens expansion. Från införda reportage, under åren 1907 - 1908 kan vi läsa: ”Härvid Herräng har nu blifvit, jag höll på att säga, storstad. Så farligt är det dock icke, men nog har stor folkökning ägt rum de sista åren. Här har på sistone bedrifvits en ofantlig byggnadsverksamhet Vid gruvan och därmed sammanhängande verk sysselsättes nu omkring 600 arbetare. En stor del av dessa äro fasta, men även finnes en hel del s. k. löst folk.” Missnöjet med gruvbolagets monopol på inköp och försök att kväsa arbetarnas uppror gjorde att man gick samman för att få tillgång till varor och tjänster i kooperativ och bilda fackförening. Tidigare var de hänvisade till den enda affären som ägdes av gruvbolaget. Inköpen skrevs upp i en bok och inköpssumman drogs sedan av på mannens lön Istället började man att beställa varor från Häverösund, nuvarande Häverödal. Varorna levererades till Godtemplarlokalen. Ju större kvantitet som köptes in ju billigare för kunden. Det gagnade verkligen gruvarbetarna och deras familjer. Konsum bildades som ett kooperativ dvs samägt och konkurrerade med bolagets affär. Männen träffades också här på Norrbys ägor (numera Haga) och tillsammans bildade man en fackförening och började ställa krav på förbättrad arbetsmiljö. Denna frigörelse sågs inte med blida ögon så detta skedde utanför bolagets mark eftersom man absolut inte fick utnyttja dess ägor för vare sig möten eller byggnation. Förutom Godtemplarlokalen som liksom Konsum kom till i sann samhällsanda så startades det även upp bank, café, bageri, post, slakteri, pub, pensionat m fl faciliteter. Nu blev det också vanligare att barn och vuxna cyklade. Kvinnorna med svängande kjolar, männen med unikaboxen på pakethållaren. Barnen försökte säkert cykla utan att hålla i styret och kom det mötande bilar var det bara att köra ner i diket. Hade man tur när man cyklade förbi slaktaren kunde man få med sig en påse korvsnuttar, dåtidens godis. Man kom samman mera nu. Det fanns kringresande sällskap som visade film. Man beslöt då att införskaffa egen filmprojektor. Det var stumfilm som visades och en man från orten ombads spela piano till. Man samlades i Godtemplarlokalen, då Folkets hus låg i Skepphusviken i Hensvik på den tiden. Långt från centrum. I mitten av 50 talet byggdes nuvarande Folkets hus i Hagaområdet. Mitt i samhället låg också Telegrafen. Dit fick man komma för att ringa telefonsamtal. Man beställde samtal i en lucka och väntade på att det skulle kopplas fram. Då fick man tillgång till en liten kur att stå och samtala i. Alla visste allt om alla! Inga hemligheter gick att bevara. Kvar från det äldre centrumstråket finns Haga Handel som idag används som bostadshus, Folkets hus och kooperationens affärsbyggnad samt ett handelshus från 1938, f d Wahlgrens affär snett emot Kuggens livs f d Konsum. När man går här idag kan man med fantasins hjälp titta in i de tidigare skyltfönster som finns kvar och se postkassörskan sortera brev eller plinget från telegrafen.

  • Flygfoto över Haga området
  • Konsum vid Haga. Tillh. J R Toll
  • Herrängs Café och Bilstation. Omkr 1926. Till. Runo Jansson

Heritage Hunter

Första upptäckare
Bogy
Vandrare (105)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Herräng

Hensvik

Vi befinner oss framför byggnaderna Hensvik 1 och 2. Husen här byggdes runt förra sekelskiftet då järnbruket gick för högtryck […]

Geostory Herräng

Borrsmedjan

Vi står nu vid en viktig plats för gruvnäringen nämligen borrsmedjan. Denna smedja byggdes i början på 1900-talet. Här vässas […]

Geocultural data Herräng

Herräng (3)

Herräng er et tettsted i Norrtälje kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. I 2010 hadde tettstedet 422 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Kulturcirkeln i Herräng

Kulturcirkeln i Herräng

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar